Kontakt z nami

W czym możemy pomóc?

Adres

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Sp. z o.o.

47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mostowa 30 C

Telefon

tel. +48 77 481 35 23

Fax

fax: +48 77 481 35 24

Zakres usług

Usługi projektowe i doradztwo techniczne we wszystkich branżach i we wszystkich stadiach dokumentacji od koncepcji do realizacji w poniższych gałęziach przemysłu:

 

• przemysł chemiczny oraz pokrewne
• budownictwo, energetyka, gospodarka wodno-ściekowa
• kompleksowa sfera ochrony środowiska

 

 

Zakres usług obejmuje:
– usługi projektowe:
• koncepcje
• analizy techniczne i ekonomiczne
• projekty procesowe, bazowe
• dokumentacja formalno-prawna
• projekty techniczne – wykonawcze
• dokumentacja wymagana dla uzyskania znaku zgodności CE
– występowanie w imieniu inwestora w uzyskaniu wymaganych pozwoleń i decyzji instytucji państwowych i samorządowych
– występowanie w imieniu producenta w uzyskaniu wymaganych pozwoleń i certyfikatów

 

Przedstawiony zakres usług dotyczy następujących branż:
• technologiczna
• mechaniczna
• budowlana
• instalacyjna
• elektryczna
• pomiarów i sterowania

 

Podczas projektowania stosujemy uzgodnione standardy:
– aktualne normy krajowe, zagraniczne i międzynarodowe między innymi:
• normy budowlane PN-90/B-03200, PN-90/B-03000, PN-81/B-03020
• nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe EN 13445
• stalowe naziemne, pionowe, cylindryczne, płaskodenne zbiorniki do magazynowania cieczy EN 14015
• rurociągi przemysłowe EN 13480
• systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych (polietylen PE) EN 1555
• dostosowane do zasad i dokumentów kontroli wg. EN 764, EN 10204

Również normy i przepisy DIN, ANSI, AD Merkblatt, ASME, (przeznaczone dla instytucji certyfikujących i dozorowych UDT, TÜV)
– uznane standardy branżowe
– dyrektywy Unii Europejskiej, wraz z rozporządzeniami wydanymi na ich podstawie
– standardy uznanych dostawców i producentów
– dokumentacje koncesyjne wykonujemy dla instytucji certyfikujących i dozorowych UDT, TÜV