Kontakt z nami

W czym możemy pomóc?

Adres

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Sp. z o.o.

47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mostowa 30 C

Telefon

tel. +48 77 481 35 23

Fax

fax: +48 77 481 35 24

O firmie

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Sp. z o.o. zostało założone w kwietniu 2002 r., jednakże korzeniami swoimi i doświadczeniem pracowników sięga lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Celem grupy założycielskiej było, z jednej strony sprostanie zapotrzebowaniu na usługi projektowe zaawansowanych instalacji technologicznych w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, energetyce, budownictwie, branży spożywczej, ochronie środowiska itp., a z drugiej strony optymalne wykorzystanie inwencji, energii i doświadczenia pracowników pragnących działać w warunkach firmy prywatnej, bez struktury i nadbudowy biurokratycznej charakterystycznej dla dużych biur projektów. Z radością potwierdzamy dziś, że cele te nie tylko zostały zrealizowane, ale w dużej mierze przekroczone. 
Największy potencjał firmy
Są to wysokiej klasy specjaliści mający na swoim koncie projekty instalacji chemicznych o zasięgu zarówno lokalnym, krajowym, jak i europejskim. Projekty nowych, a także modernizacja i rozwój istniejących instalacji, z jednej strony stanowią żywe referencje dla biura, z drugiej natomiast prowadzą do ciągłego rozwoju i wzrostu wydajności produkcji poszczególnych instalacji. Posiadane wykształcenie oraz doświadczenie pracowników pozwalają na zapewnienie obsługi klienta w pełnym zakresie inwestycji:
od realizacji koncepcji przez projekty wykonawcze na nadzorze nad wykonawstwem kończąc.

 

Przy realizacji zadań współpracujemy z firmami specjalistycznymi i instytutami naukowo – badawczymi oraz zawieramy indywidualne umowy zadaniowe (okresowe) z specjalistami z różnych dziedzin. Powyższe pozwala nam na podejmowanie prac
w szerokim zakresie tematycznym z jednoczesnym zachowaniem nowoczesności rozwiązań i wysokiego poziomu naszych opracowań. Firma wyposażona jest w wysokiej klasy urządzenia komputerowe oraz korzysta z nowoczesnych programów wspomagających projektowanie zarówno z zakresu obliczeń jak i graficznych rozwiązań.